Otisk

Praxe
Dott./Univ. Siena Paula Roth

Friedrich-Engels-Bogen 36
81735 München

Fax: (089) 67 32 626

Management: Dott./Univ. Siena Paula Roth

právní profesní titul (udělovaný v):
Paní Roth: Dott./Univ. Siena (Itálie)

Příslušný senát: Bavorská státní komora zubních lékařů
Web: http://www.blzk.de

Platí profesní kodex výše uvedené komory.

Příslušný dozorový úřad: Vláda Horního Bavorska – Pracovní oblast 210.3 – 80534 München
Web: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

Licenční orgán: Bavorská asociace zubních lékařů se zákonným zdravotním pojištěním

Číslo licence: 015197

Odpovědný ve smyslu TMG a MDStV: Dott./Univ. Siena Paula Roth


Právní informace

Zřeknutí se
zahnarztteam.eu nezaručuje ani nezaručuje přesnost, úplnost a neustálou aktuálnost informací na těchto webových stránkách (ani výslovně, ani implicitně). Používání webových stránek je na vlastní riziko. Majitel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vyplývající z používání webových stránek. Vlastník si vyhrazuje právo upravit, doplnit nebo smazat obsah webových stránek podle vlastního uvážení.

Odkaz na weby třetích stran
Pokud webové stránky obsahují informace od třetích stran nebo obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, děje se tak výhradně jako doplňková služba pro uživatele. Vlastník nenese odpovědnost za obsah v něm obsažený a nepřijímá jej za svůj. Majitel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s vyhledáváním webových stránek třetích stran nebo z používání obsahu těchto webových stránek.

Autorská a jiná vlastnická práva
Celý obsah webových stránek podléhá ochraně autorských práv. Jakákoli úprava, reprodukce, distribuce nebo veřejná reprodukce webových stránek nebo jejich částí v jakékoli formě vyžaduje předchozí písemný souhlas vlastníka. Použití zapsaných, registrovaných ochranných známek, obchodních názvů a užitných názvů podléhá plnému uplatnění odpovídajících ochranných ustanovení, i když nejsou jako takové označeny.

Naše pracovní doba

ponděli – čtvrtek
od 08:00 do 19:00 hod.

Pátek
od 08:00 do 14:00 hod.

rádi ošetříme i vaše děti!

Najdete nás také v